Blog

Co je druhotná softwarová licence?

Microsoft-Project-Server-2

Druhotná softwarová licence je v podstatě licence, která již pro původního majitele ztrácí význam, a to ne z důvodu nefunkčnosti či poruchy, ale z důvodu, že ji již nevyužívá. Buď přechází na novější verzi softwaru, nebo v daném software již nepotřebuje pracovat. Taková nevyužívaná druhotná softwarová licence je od této společnosti vykoupena a následně je připravena k dalšímu použití pro společnosti, které tento software potřebují.

Právní pohled na opětovný prodej softwarových licencí.

Co se týče využívání a obchodování druhotných softwarových licencí, tak jeden z nejpodstatnějších rozsudků v této oblasti byl vydán Evropským soudním dvorem v roce 2012.

Soudní dvůr EU závazně rozhodl o tom, že výrobce počítačových programů nemůže bránit dalšímu prodeji použitých licencí, umožňujících používání jeho programů stažených z internetu.”

V doslovném překladu to znamená, že prodej použitého softwaru je naprosto legální. Tímto rozsudkem se tak vytvořila bezpečná a legální možnost pro celou EU, která tak zajišťuje zdravou a férovou konkurenci na evropském trhu v této oblasti.

Rozsudek je samozřejmě dlouhý, ale učinili jsme krátký obsah toho nejpodstatnějšího, co z něho vyplývá:

  • Časově neomezené softwarové licence mohou být volně prodávány. V případě, že nakoupíte software samostatně, můžete jej poté za stejných podmínek prodat.
  • Výhradní právo autora softwaru se vyčerpá při prvním prodeji. Kupující, kteří si pořídili počítačový program z volného trhu, jsou oprávněni tento software používat.
  • Pokud licenční smlouva prodej softwaru výslovně zakazuje, nositel dotyčného práva již nemůže dalšímu prodeji bránit. Licenční smlouva nestojí nad Evropským právem a body, které jsou s ním v rozporu, jsou neplatné (platí zejména pro tzv. „OEM software“).
  • Není rozdíl mezi způsobem distribuce. Software může být šířen na CD/DVD nebo online. Nositel práv nemůže při dalším prodeji stejné rozmnoženiny znovu požadovat odměnu, kterou již získal při prvním prodeji.

Jak funguje obchod s druhými softwarovými licencemi?

Licence, které nabízí naše společnost, pocházejí od ověřených a certifikovaných dodavatelů. Před samotným prodejem softwaru prochází každá jedna licence kontrolou, zda již není nainstalována na žádném zařízení a zda splňuje přesné právní předpisy pro možný prodej našim klientům.

Následují kroky, kterými procházíme od zakoupení druhotných softwarových licencí až po následné doručení softwaru našim klientům.

  • Odinstalování původní licence ze všech zařízení, případně odstranění využité licence ze systému.
  • Kontrola licence na aktivačních serverech a potvrzení odinstalování ze všech zařízení.
  • Legální a oficiální prodej licence na našich webových stránkách.
  • Poskytovaná podpora a poradenství pro naše klienty.